Horní menu

Digitalizace školy

Naše škola získala finanční prostředky na:

- digitální učební pomůcky, které jsou určeny pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí

- mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti

 

digitalizace školy.jpg