Doučování žáků

Naše škola je zapojena do programu „ Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy“ financovaného z prostředků Evropské unie.

Doučování žáků probíhá dle stanoveného harmonogramu pod vedením pedagogických pracovníků naší školy.

doučování.png