Drobečková navigace

Úvod > Základní a střední škola > Informace pro rodiče > Jednotné závěrečné zkoušky

Jednotné závěrečné zkouškyZákladní informace o závěrečné zkoušce podle jednotného zadání – JZZZ, školní rok 2020 -2021.

Studium dvouletého učebního oboru vzdělání je ukončeno závěrečnou.

Závěrečná zkouška se skládá v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, z písemné zkoušky a praktické zkoušky z odborného výcviku.

Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.

Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí.

V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekoná závěrečnou zkoušku z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném zkušební komisí. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku.

Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky se konají v pořadí:

  • písemná zkouška – trvá nejdéle 270 minut, témata budou vygenerována elektronickou formou každému žákovi z banky úkolů,

  • praktická zkouška z odborného výcviku – počet témat praktické zkoušky stanovuje ředitelka školy. Pokud ředitelka školy stanoví více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje.

Závěrečná zkouška se koná v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a pokyny ve zkušební dokumentaci. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 2, 3 a 4.

 

 

 

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace,

Žatec, Svatopluka Čecha 2773

 

http://ddzatec.cz

ddzatec@seznam.cz

 

JEDNOTNÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

2021

 

69-54-E/01, PROVOZNÍ SLUŽBY

 

Harmonogram ZZ:

  • Zkoušky budou zahájeny vždy v 8.00 hod.

  • Místo konání: škola v ulici Svatopluka Čecha 2773

     

Kompatibilní s ios, Android i Windows. Dosah až 10 m.1. písemná zkouška:

Termín konání:  02.06.2021,

 

 

2. praktická zkouška:

Termín konání:  16. -17.06.2021

Recept : Biftek z pštrosa v kořeněné marinádě | ReceptyOnLine.cz - kuchařka, recepty a inspirace