Drobečková navigace

Úvod > Základní a střední škola > Informace pro rodiče > Volby do školské rady

Volby do školské radyDětský domov, Základní škola a Střední škola,

Žatec, Pražská 808, příspěvková organizace

škola: 415710795                           fax: 415710795, 415710588               E-mail: ddzatec@seznam.cz

domov: 415210842, 415711463, 415710588  

    

č.j.: DDZ/02377/2020                                                                     V Žatci dne 19.10.2020

 

OZNÁMENÍ

Volby do školské rady

 

Vážení rodiče,

 

k datu 31.12.2020 končí funkční období školské rady.

 

Z tohoto důvodu, v souladu § 167 školského zákona č. 561/2004     Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

( školský zákon ) a dále podle volebního řádu Školské rady pří DD, ZŠ a SŠ Žatec, proběhnou volby do školské rady dle ustanovení §167 školského zákona na volební období od 01.01.2021 do 31.12.2024.

 

Volební list Vámi vybraného kandidáta bude vložen do poštovní schránky umístěné na budově školy.

 

Návrhy kandidátů do školské rady za zákonné zástupce budou předány paní učitelce Mgr. Monice Kopencové do 08.11.2020. Pro druhé kolo voleb bude volební lístek vložen do 25.11.2020.

 

Členem školské rady za žáky může být zákonný zástupce žáka a nebo zletilý žák, za pedagogické pracovníky vyučující naší školy.

 

 

První kolo voleb proběhne dne 09.11.2020 ve 14.00 hod. v budově školy.

 

Druhé kolo voleb proběhne dne 26. 11. 2014 ve 14.00 hod. v budově školy.

 

Mgr. Bc. Lenka Woloszczuková, ředitelka

 

 

 

Dětský domov, Základní škola a Střední škola,

Žatec, Pražská 808, příspěvková organizace

škola: 415710795                           fax: 415710795, 415710588               E-mail: ddzatec@seznam.cz

domov: 415210842, 415711463, 415710588  

 

  č.j.: DDZ/02377/2020                                                                     V Žatci dne 19.10.2020

 

Volby do školské rady.

Volební list – návrhy kandidátů pro 1. kolo

 

Volební list Vámi vybraného kandidáta bude vložen do poštovní schránky umístěné na budově školy. Návrhy kandidátů do školské rady za zákonné zástupce budou předány paní učitelce Mgr. Monice Kopencové.

Jméno Vámi vybraného kandidáta můžete poslat formou SMS-č. telefonu: 731 583 308.

  • pro 1. kolo voleb bude volební lístek vložen do 08.11.2020, předán 09.11.2020;
  •  
  • pro 2. kolo voleb bude volební lístek vložen do 25.11.2020, předán 26.11.2020;

První kolo voleb proběhne dne 09.11.2020 ve 14.00 hod. v budově školy.

Druhé kolo voleb proběhne dne 26. 11. 2020 ve 14.00 hod. v budově školy.

 

Zakroužkujte vámi zvoleného kandidáta z níže uvedených zákonných zástupců.

 

  1. Terezie Junková,

 

  1. Brdička Jan,

 

  1. Eichelmanová Venuše,

 

Jméno, příjmení, bydliště:   ____________________________________________________

 

Členem školské rady za žáky může být zákonný zástupce žáka a nebo zletilý žák.