Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní a střední škola > Informace pro rodiče > Základní informace k testování ve škole

Základní informace k testování ve školeVážení rodiče, 

od 12. 4. 2021 začíná výuka žáků na 1. stupni základní školy a ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Žáci budou do školy vpuštění dne 12. dubna v 8.00 hod. hlavním vchodem. Testování žáků bude probíhat v učebně dílen za přítomnosti pedagogických pracovníků a za zvýšených hygienických podmínek.

Žáci jsou povinni nosit ve škole roušky, mají mít 2 roušky na výuku.

 

Ve dnech, kdy budou žáci testováni – budou přicházet do školy až na 8.00 hod., to je ve čtvrtek a v pondělí.

V ostatních dnech budou žáci přicházet do školy v 7.45 hod., to je v úterý, ve středu a v pátek.

 

Výuka bude probíhat podle následujícího rozpisu:

 

Pondělí:                                                         bude probíhat testování všech žáků

1.,2. roč. ZŠ:               8.00 – 11.40 hod.

3.,4. roč. ZŠ:               8.00 – 12.00 hod.

 1. roč. ZŚ: 8.00 – 11.50 hod.
 2. - 4. roč. ZŠ-SVV 8.00 – 12.00 hod.
 3. – 9. roč. ZŠ-SVV 8.00 – 11.45 hod.

 

Úterý:

1.,2. roč. ZŠ:               8.00 – 11.40 hod.

3.,4. roč. ZŠ:               8.00 – 12.00 hod.

 1. roč. ZŚ: 8.00 – 11.50 hod.
 2. - 4. roč. ZŠ - SVV 8.00 – 12.00 hod.
 3. – 9. roč. ZŠ - SVV 8.00 – 11.45 hod.

 

Středa:

1.,2. roč. ZŠ:               8.00 – 11.40 hod.

3.,4. roč. ZŠ:               8.00 – 12.00 hod.

 1. roč. ZŚ: 8.00 – 11.50 hod.
 2. - 4. roč. ZŠ - SVV 8.00 – 11.30 hod.
 3. – 9. roč. ZŠ – SVV 8.00 – 11.45 hod.

 

Čtvrtek:                                                        bude probíhat testování všech žáků

1.,2. roč. ZŠ:               8.00 – 11.40 hod.

3.,4. roč. ZŠ:               8.00 – 12.00 hod.

 1. roč. ZŚ: 8.00 – 11.50 hod.
 2. - 4. roč. ZŠ - SVV 8.00 – 11.30 hod.
 3. – 9. roč. ZŠ - SVV 8.00 – 11.45 hod.

 

Pátek:

1.,2. roč. ZŠ:               8.00 – 11.40 hod.

3.,4. roč. ZŠ:               8.00 – 12.00 hod.

 1. roč. ZŚ: 8.00 – 11.50 hod.
 2. - 4. roč. ZŠ - SVV 8.00 – 11.30 hod.
 3. – 9. roč. ZŠ - SVV 8.00 – 11.45 hod.

 

 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Dle mimořádného opatření ze dne 6. 4. 2021 - č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN

 

 • Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 12. dubna 2021.
 • Preventivní antigenní test se provádí dvakrát týdně – v pondělí a ve čtvrtek. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

                                       

Osobní přítomnost ve škole bude umožněna žákovi, který:

 • nemá příznaky onemocnění COVID-19,
 • podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola, a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření,

 

Osoby, které se nemusí testovat:

Podmínka se považuje za splněnou, pokud osoba doloží, že:

 • prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, V den nástupu do školy žák předloží potvrzení s datem testu škole,
 • má negativní výsledek antigenního nebo PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb,
 • má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.
 • Povinnost testování se nevztahuje na individuální konzultace a individuální prezenční výuku.

 

V případě pozitivního testu

 • Škola je povinna kontaktovat zákonného zástupce žáka a sdělit mu výsledek preventivního testu.
 • Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu.
 • Žák je povinen bezodkladně opustit školu. Pokud žák nemůže samostatně opustit školu, je škola povinna zajistit jeho oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout.
 • Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák je povinen telefonicky informovat o pozitivním výsledku testu svého lékaře.
 • Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu se nařizuje absolvovat PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.
 • V případě pozitivního antigenního testu je pro spolužáky žáka, který byl pozitivně testován ve škole nutné, aby tito žáci buď šli na PCR test anebo aby zůstali po dobu 14 dnů doma. Pokud se prokáží negativním výsledkem PCR testu, je jim umožněna osobní přítomnost ve škole.