Drobečková navigace

Úvod > Základní a střední škola > Informace pro rodiče > ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKUDatum konání:
15.4.2021
Datum ukončení:
30.4.2021

Dětský domov, Základní škola a Střední škola,

telefon: 415 710 795, 731 583 308,  mail: ddzatec@seznam.cz       www.ddzatec.wm.cz                      

https://www.zs-travniky.cz/files/files/aktuality/prezencnivyuka_1605272711.jpghttps://www.zspokorneho.cz/UserFiles/14/Image/1588251492logo.jpg  Základní škola Žatec

Vás zve na

 ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU

 základní školy – ŠVP „ DOKÁŽU TO „
 základní školy speciální – ŠVP – „ ZVLÁDNU TO „
 
pro školní rok 2021/2022, v době od 15. dubna do 30. dubna 2021.
 
           Vzhledem k mimořádným opatřením bude zápis probíhat bez přítomnosti Vašeho dítěte ve škole.
 
Všechny potřebné dokumenty, které je třeba vyplnit k zápisu Vašeho dítěte do naší školy naleznete:
-          na webových stránkách školy https://ddzatec.cz
-          přímo ve škole – po telefonické domluvě budou vytištěny – tel. 731 583 308,
-          nebo u ředitelky školy Lenky Woloszczukové – tel. 734 313 888,
 
Žádost o přijetí a další vyplněné formuláře k povinné školní docházce bude škole doručeno:
-          poštou – na adresu – Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, Pražská 808, 438 01 Žatec
-          e-mailem s elektronickým podpisem  ddzatec@seznam.cz
-          vložením do schránky školy – v ulici Svatopluka Čecha 2773, Žatec
-          ve výjimečných případech osobně, vždy musí být předem domluveno – tel. číslo 415 710 795, 731 583 308
-          datovou schránkou  - cnhv5zq
Dětem a jejich rodičům nabízíme:
v  individuální přístup k žákům - menší počet dětí ve třídách
v  snižování školní neúspěšnosti
v  podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žákům nadaným
v  školní poradenské pracoviště (speciální pedagog, výchovný poradce)
v  inkluzivní školu s bezbariérovým vstupem
v  bohatou kulturní činnost školy - návštěvy divadelních představení, kulturních a poznávacích akcí, výlety
v  školu hrou – herní prvky při vyučování, využití počítačů, interaktivních tabulí a názorných pomůcek při výuce
v  speciální pedagogy, kteří zabezpečují výuku pro integrované žáky
v  stravování žáků ve školní jídelně
v  možnost navštěvovat různé zájmové kroužky – taneční, počítačový, logopedický, figurková školička, stolní hry, výtvarný, pečení ….
v  provoz školní družiny                                   
 
Výběr základní školy je jen na Vás!
 
Těšíme se na budoucí prvňáčky i jejich rodiče.

 
Dokumetny ke stažení:
Zápisní list 2020-2021.doc