Drobečková navigace

Úvod > Dětský domov > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Základní účel zřízení - školní vzdělávání, péče o děti s nařízenou ústavní výchovou

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování, ubytování, výchova

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Dětský domov
 • Základní škola
 • Střední škola
 • Školní jídelna
 • Školní družina

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace
  Pražská 808
  438 01 Žatec

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace
  Pražská 808
  438 01 Žatec

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 415 711 463 (Dětský domov), +420 415 710 795 (Škola)
  mobilní telefon: +420 734 313 888 (ředitelka Mgr. Bc. Lenka Woloszczuková)

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.ddzatec.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace
  Pražská 808
  438 01 Žatec

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  ddzatec@seznam.cz

  Další elektronické adresy:

  -

 • 4.8 Datová schránka

  cnhv5zq

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 3140990257/0100 KB Žatec

6. IČO

62247859

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: ddzatec@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): cnhv5zq

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace, Pražská 808, 438 01 Žatec

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2023 nebyly žádné informace požadovány.