Drobečková navigace

Úvod > Mapa stránek > Archiv 2023 (Fotogalerie, třídní akce, co se u nás děje....) > Projekt primární prevence "Na pohodu 2023"

Projekt primární prevence "Na pohodu 2023"

„Na pohodu 2023“ - tak se jmenuje dlouhodobý program primární prevence, který je určen žákům I. a II. stupně ZŠ a dětem z dětského domova. Jedná se o Program primární prevence rizikového chování, který je zařazen do výuky. Cílem tohoto preventivního programu je snaha dosáhnout a vytvářet bezpečné školní prostředí, ve kterém může následně probíhat otevřená komunikace na téma rizikového chování, podpora duševního zdraví, wellbeingu dětí a žáků. Tento program vede děti a žáky k odpovědnosti za vlastní chování a způsobu života v míře přiměřené jejich věku. Umožňuje jim orientaci v krizových situacích, slouží jako průvodce v nalezení nejschůdnějšího řešení v náročných situacích. Vedení programu prevence zajišťuje Mgr. Martina Kekulová.

 Ve školním roce 2023/2024 proběhly v každé třídě dva bloky po dvou hodinách, témata na sebe navazovala:

  •  1. - 3. třída - téma "moje soukromí a mobilní telefon", cíl: umět rozlišit a vyjmenovat v čem je zacházení s mobilním telefonem výhodné a na co si dát pozor. Najít a vyjmenovat kde všude mám své soukromí.
  •   4. - 9. třída - téma "životní hodnoty a podpora duševního zdraví", aktivita: Burza hodnot, cíl: vyjmenovat, co je pro mě v současné době důležité, čeho si vážím, co si přeju.