Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní a střední škola > Co se u nás děje... > Projekt primární prevence "Na pohodu 2023"

Projekt primární prevence "Na pohodu 2023"

„Na pohodu 2023“ - tak se jmenuje dlouhodobý program primární prevence, který je určen žákům I. a II. stupně ZŠ, SŠ a dětem z dětského domova. Jedná se o Program primární prevence rizikového chování, který je zařazen do výuky. Cílem tohoto preventivního programu je snaha dosáhnout a vytvářet bezpečné školní prostředí, ve kterém může následně probíhat otevřená komunikace na téma rizikového chování, podpora duševního zdraví, wellbeingu dětí a žáků. Tento program vede děti a žáky k odpovědnosti za vlastní chování a způsobu života v míře přiměřené jejich věku. Umožňuje jim orientaci v krizových situacích, slouží jako průvodce v nalezení nejschůdnějšího řešení v náročných situacích. Vedení programu prevence zajišťuje Mgr. Martina Kekulová.

beseda při projektu primární prevence.jpg  beseda žáků s mentorkou.jpg