Drobečková navigace

Úvod > ZŠ a SŠ > Školská rada

Školská rada

  • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprvu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní a střední škole
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

 Členové školské rady:

Mgr. Vladimír Slavík zástupce zřizovatele
Mgr. Monika Kopencová zástupce školy
pan Lukáš Novák zástupce rodičů