Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zřízení přípravné třídy

Zřízení přípravné třídyDatum konání:
1.9.2023

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

 Přípravná třída je zřízena na základní škole na základě zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) v platném znění. Je podle § 47 zřízena pro děti, u kterých

 je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich nerovnoměrný vývoj; přednostně pro děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky.

 Do přípravné třídy lze zařadit děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

 Přípravná třída se otevírá při minimálním počtu 10 dětí, maximální počet je 15 dětí.

  Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2023/2024 se koná

 ve středu 19. dubna od 14:00 do 17:00 hodin

ve čtvrtek 20. dubna od 14:00 do 17:00 hodin

  O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na základě podání:

 • písemné žádosti zákonného zástupce o zařazení dítěte do přípravné třídy
 • písemného doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum).

  Více info k zápisu naleznete zde: Zápis do přípravné třídy

 Záměrem přípravné třídy je:

 • připravit dítě na bezproblémový nástup do 1. třídy
 • přistupovat individuálně ke každému dítěti
 • zaměřit výuku na odstraňování těch nedostatků, které byly příčinou odkladu školní docházky:
  • sociální nebo jazykové znevýhodnění
  • snížená koncentrace pozornosti
  • vada řeči
  • grafomotorické obtíže
  • zdravotní oslabení

 Přednostmi přípravné třídy jsou:

 • individuální přístup
 • logopedická péče

  Rada Ústeckého kraje na své schůzi dne 1. 2. 2023  souhlasila se zřízením přípravné třídy základní školy pro školní rok 2023/2024.

  Všechny potřebné informace a dokumenty naleznete zde: Dokumenty ke stažení

  Přihláška do přípravné třídy a zápisový lístek: Přihláška k předškolnímu vzdělávání

  Základní informace pro přípravnou třídu: Přípravná třída - základní informace