Drobečková navigace

Úvod > Základní a střední škola > Střední škola > Praktická škola dvouletá

Praktická škola dvouletá

Charakteristika školy

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "NEZTRATÍM SE".

Škola umožňuje střední vzdělání  žákům s různou mírou zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění (zákon 561/2004 Sb., § 16, odst. (2)). Převažuje postižení mentální, někteří jsou postiženi více vadami.

Většina žáků je i sociálně znevýhodněna (zákon 561/2004 Sb., § 16, odst. (4)). Důvodem sociálního znevýhodnění je nařízená ústavní výchova nebo rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením.

Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v  praktické škole dvouleté probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Praktická škola dvouletá je určena zejména žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;
  • povinnou školní docházku v základní škole speciální;
  • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání;
  • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

Profil absolventa

Absolvent praktické školy má doplněné a rozšířené všeobecné vzdělání, kterého dosáhl v průběhu plnění povinné školní docházky v základní škole praktické, v základní škole speciální, případně v základní škole. Má osvojené znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu jednoduchých činností. Získal tak perspektivní možnost uplatnění se v různých oblastech praktického života. Absolvent praktické školy dvouleté se v rámci svých možností a individuálních schopností může uplatnit  při pomocných pracích v oblasti služeb a výroby (například v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích, v zemědělství), v chráněných pracovních dílnách.

Absolvent praktické školy může dále pokračovat ve studiu v různých typech učilišť či středních škol dle svých možností a schopností.

praktickaskola