Drobečková navigace

Úvod > Dětský domov > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Návštěvy rodičů

Vážení rodiče, své dítě nebo své děti můžete vy či jiní příbuzní navštívit kdykoli, kterýkoli den v týdnu. Vždy je ovšem nutné alespoň zatelefonovat a návštěvu oznámit den či dva dny předem, abychom se dohodli na hodině - tak, aby děti byly přítomny, když přijedete (děti kromě školního vyučování navštěvují kroužky, jezdíme na výlety, apod.). Volejte na číslo 603 852038 nebo 731 001390. Není vhodné přijíždět na návštěvu po 17- hodině. Návštěvy trvají do 18-té hodiny, poté návštěvníci musí odejít - dětem začíná večeře a večerní program.

Dopisy, balíčky, telefonáty

Můžete je dětem posílat neomezeně, telefonovat také můžete kterýkoli den v týdnu, a to nejpozději do 19-té hodiny. Děti to vždy uvítají a budou velmi rády, že na ně rodiče myslí.

Pobyty dětí doma u rodičů nebo osob odpovědných za výchovu:

Děti mohou ke svým rodičům na návštěvu na základě povolení od „sociálky“, čili oddělení sociálně právní ochrany dětí při městském úřadu nebo magistrátu v místě trvalého bydliště dítěte (většinou je trvalé bydliště dítěte shodné s Vaším). Povolení je vydáváno na základě šetření Vaší sociální pracovnice u Vás doma (nebo v domácnosti, kde má návštěva proběhnout).

Zákonný postup, který je dán zákonem o sociálně právní ochraně dětí, je tento:

  1. rodič nebo osoba odpovědná za výchovu požádá v dětském domově o pobyt dítěte doma a oznámí termín, ve kterém chce dítě doma mít (víkend, různé prázdniny, Vánoce. Vždy to jsou dny, kdy není školní vyučování. U předškoláků lze i ve všední dny). Je důležité žádat o povolení pobytu minimálně 2 týdny předem, aby bylo možné stihnout šetření v místě bydliště a rozhodnout o vydání povolenky.
  2. dětský domov požádá o prošetření situace v rodině a případné povolení pobytu příslušný městský úřad, resp. jeho oddělení sociálně právní ochrany dětí.
  3. podle toho, jak šetření dopadne, je – anebo také není – vydána povolenka k pobytu.
  4. jakmile dětský domov povolenku obdrží, oznámí rodičům, že si mohou pro dítě přijet a odvézt si je na povolený pobyt.

Kontakt na nás - +420 415 711 463, mobil +420 603 852 038 nebo +420 731 001 390

Příspěvek na úhradu péče 

Rodiče či osoby zodpovědné za výchovu jsou povinni hradit příspěvek na úhradu péče za své děti.

Tento příspěvek se stanovuje podle výše příjmu rodičů (či osob zodpovědných za výchovu), výjimečně se nestanoví vůbec (pokud jsou příjmy pod hranicí životního minima). Pokud máte u nás umístěno své dítě a máte tak nízký příjem, že by Vám na placení "ošetřovného" už nezbývaly finanční prostředky, lze příspěvek v rámci zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní a ochranné výchovy, v platném znění, snížit nebo prominout. Proto je nutné, abyste se ihned spojili se sociální pracovnicí našeho dětského domova a předložili doklady o tom, kolik finančních prostředků máte měsíčně k dispozici. Jinak je Vám příspěvek vyměřen a zbytečně hrozí vznik dluhu a nepříjemnosti z toho plynoucí. 

Rodiče, respektujeme, že jste zákonní zástupci dětí a máte ke svým dětem práva a povinnosti.

Vaše děti jsou u nás umístěny po dobu, kdy se Vy o ně nemůžete postarat. Poskytujeme jim zázemí a klid pro bezpečný růst a vývoj, ale víme, že rodinou jste Vy. Vaše děti budou klidné a spokojenější, pokud uvidí, že Vy a my spolupracujeme a nestojíme proti sobě jako nepřátelé.

Také je důležité, abyste věděli, že ústavní výchova Vašeho dítěte či dětí může být zrušena! 

Není nutné a ani žádoucí, aby zde Vaše dítě či Vaše děti byly až do plnoletosti. Máte možnost podat u soudu v místě Vašeho trvalého bydliště návrh na zrušení ústavní výchovy.