Organizace plaveckého výcviku

Trvání:  od 22.11.2023 do 31.1.2024

Den: každá středa

Čas: od 8,00 - 9,30hod. 

Třídy ZŠ: 4. a 5. ročník

Celkový rozsah výuky: 20 lekcí

Výuka se nekoná 27.12.2023

Plavecké kurzy pro žáky naší školy zajišťuje Plavecká škola Regena Chomutov. Plavecký výcvik probíhá ve dvouhodinových blocích v krytém bazénu v areálu Obchodní akademie v Žatci.  Žáci se pod vedením instruktorů plavecké školy  seznamují s vodou, učí se postupně potápět, nacvičují správné techniky dýchání a učí se jednotlivé prvky jednotlivých plaveckých způsobů. Podrobné informace k plaveckému výcviku (povinné vybavení, atd. předávají třídní učitelé). 

 

chlapec ze 4.ročníku při plaveckém výcviku.jpg     žák př plaveckém výcviku1.jpg     žák při plaveckém výcviku.jpg    žák při plaveckém výcviku 2.jpg