Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní a střední škola > Střední škola > Praktická škola jednoletá

Praktická škola jednoletá

Charakteristika školy

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "NEZABLOUDÍM".

 Škola umožňuje střední vzdělání žákům s různým stupněm mentálního postižení (zákon 561/2004 Sb., § 16, odst.(2)). Je funkčním článkem systému vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením a dává jim možnost získat střední vzdělání. 

Většina žáků je i sociálně znevýhodněna (zákon 561/2004 Sb., § 16, odst. (4)). Důvodem sociálního znevýhodnění je nařízená ústavní výchova nebo rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením.

Výuka žáků s mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením v  praktické škole jednoleté probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Praktická škola jednoletá je určena pro žáky s různými druhy a různou mírou závažnosti zdravotního postižení, kteří ukončili:

  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;
  • povinnou školní docházku v základní škole speciální;
  • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání;
  • základní vzdělávání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

 

Profil absolventa

Absolvent praktické školy jednoleté bude mít doplněné a rozšířené teoretické i praktické  vzdělání, dosaženého v průběhu povinné školní docházky a poskytnout mu základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Získané dovednosti žák využije v dalším vzdělávání v rámci celoživotního učení.

Absolvent praktické školy jednoleté se může v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby, případně na chráněných pracovištích.