Drobečková navigace

Úvod > ZŠ a SŠ > Střední škola > Informace pro uchazeče učebního oboru Provozní služby

Informace pro uchazeče SŠ

Základní informace - učební obor Provozní služby

 Jedná se o dvouletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

 Učební obor je určen pro všechny žáky, kteří mají zájem získat výuční list za dva roky studia.

 Více informací k učebnímu oboru naleznete v této prezentaci - Prezentace učebního oboru Provozní služby

 Stupeň poskytovaného vzdělání – střední vzdělání s výučním listem

 Kde školu najdu?     Svatopluka Čecha 2773, Žatec

 Do kdy musím odevzdat přihlášku?  do 1. března 2023

 Koho mám kontaktovat v případě zájmu o studium?

 • Mgr. Lenka Woloszczuková, ředitelka školy: 734 313 888
 • Mgr. Marta Karasová, zástupkyně ředitele: 415 710 795

 Charakteristika studia 

 • nabízíme denní studium ve dvouletém učebním oboru Provozní služby;
 • studium je ukončené výučním listem;
 • studium je vhodné pro dívky i chlapce;
 • nabízíme zajímavý a pestrý výběr provozoven odborného výcviku, žáci si tak mají možnost v průběhu studia vyzkoušet různé praktické činnosti;
 • nabízíme individuální přístup ke každému žákovi - umíme v případě potřeby vytvořit pro žáka odlišné studijní materiály, volit odlišné formy ověření získaných znalostí a dovedností;
 • využíváme při výuce různé formy technické podpory, které žákům umožní mít všechny studijní materiály vždy k dispozici, možnost lepší domácí přípravy (při výuce jsou využívány tablety, mobilní telefony zapůjčené školou);
 • žáci by měli být po ukončení studia schopni uplatnit své praktické i teoretické dovednosti v provozovnách ubytovacího zařízení,  ve stravovacích službách, sociálních a zdravotnických zařízeních a na jiných místech státního i nestátního sektoru;
 • teoretická výuka probíhá pouze dva dny v týdnu, zbylé tři dny v týdnu žáci vykonávají odbornou praxi na provozovnách odborného výcviku pod dohledem instruktorů sjednaných školou;
 • u nás se neplatí žádné školné;
 • žáci mohou po ukončení studia dále pokračovat ve studiu v různých typech učilišť či středních škol dle svých možností a schopností.

 Přijďte se na naši školu podívat, rádi si na Vás uděláme čas, provedeme vás školou, ukážeme vám učebny a předáme podrobnější informace o studiu.

 Návštěva školy je možná ve dnech otevřených dveří nebo individuálně kdykoliv po telefonické domluvě.

 Dny otevřených dveří

 Dny otevřených dveří probíhají ve dnech 22. - 23.listopadu 2023 od 10,00 do 16,00hod. 

 Informace k přijímacímu řízení

 Pro koho je učební obor určen?

 • pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - podmínkou pro přijetí je doložení doporučení školského poradenského zařízení;

 • pro žáky vycházející ze základní školy (i z nižšího než 9. ročníku ZŠ, i bez doporučení školského poradenského zařízení);

 • pro žáky, kteří jsou žáky jiné střední školy a chtějí přestoupit k nám.

 Kritéria pro přijetí naleznete zde:  Aktuality

 Informace o přijetí či nepřijetí ke studiu: na webových stránkách školy – www.ddzatec.cz - bude zveřejněna informace o přijetí či nepřijetí ke studiu.

V pozvánce k návštěvě školy bude uvedeno registrační číslo žáka.

Přihlášku na učební obor Provozní služby - denní forma naleznete zde:   Přihláška na SŠ