Drobečková navigace

Úvod > Základní a střední škola > Střední škola > Učební obor Provozní služby

Základní informace - učební obor Provozní služby

Jedná se o dvouletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Učební obor je určen pro všechny žáky, kteří mají zájem získat výuční list za dva roky studia.

Více informací k učebnímu oboru naleznete v této prezentaci - Prezentace učebního oboru Provozní služby

Stupeň poskytovaného vzdělání – střední vzdělání s výučním listem

Kde školu najdu?     Svatopluka Čecha 2773, Žatec

Do kdy musím odevzdat přihlášku?  do 1. března 2023

Koho mám kontaktovat v případě zájmu o studium?

 • Mgr. Lenka Woloszczuková, ředitelka školy: 734 313 888
 • Mgr. Marta Karasová, zástupkyně ředitele: 415 710 795

Charakteristika studia 

 • nabízíme denní studium ve dvouletém učebním oboru Provozní služby;
 • studium je ukončené výučním listem;
 • studium je vhodné pro dívky i chlapce;
 • nabízíme zajímavý a pestrý výběr provozoven odborného výcviku, žáci si tak mají možnost v průběhu studia vyzkoušet různé praktické činnosti;
 • nabízíme individuální přístup ke každému žákovi - umíme v případě potřeby vytvořit pro žáka odlišné studijní materiály, volit odlišné formy ověření získaných znalostí a dovedností;
 • využíváme při výuce různé formy technické podpory, které žákům umožní mít všechny studijní materiály vždy k dispozici, možnost lepší domácí přípravy (při výuce jsou využívány tablety, mobilní telefony zapůjčené školou);
 • žáci by měli být po ukončení studia schopni uplatnit své praktické i teoretické dovednosti v provozovnách ubytovacího zařízení,  ve stravovacích službách, sociálních a zdravotnických zařízeních a na jiných místech státního i nestátního sektoru;
 • teoretická výuka probíhá pouze dva dny v týdnu, tři dny v týdnu žáci vykonávají odbornou praxi na provozovnách odborného výcviku pod dohledem instruktorů sjednaných školou;
 • u nás se neplatí žádné školné;
 • žáci mohou po ukončení studia dále pokračovat ve studiu v různých typech učilišť či středních škol dle svých možností a schopností.

Přijďte se na naši školu podívat, rádi si na Vás uděláme čas, provedeme vás školou, ukážeme vám učebny a předáme podrobnější informace o studiu.

Návštěva školy je možná ve dnech otevřených dveří nebo individuálně kdykoliv po telefonické domluvě.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří probíhají ve dnech 17. - 18.ledna 2023

Informace k přijímacímu řízení

Pro koho je učební obor určen?

 • pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - podmínkou pro přijetí je doložení doporučení školského poradenského zařízení;

 • pro žáky vycházející ze základní školy (i z nižšího než 9. ročníku ZŠ, i bez doporučení školského poradenského zařízení);

 • pro žáky, kteří jsou žáky jiné střední školy a chtějí přestoupit k nám.

Kritéria pro přijetí naleznete zde:  kritéria pro přijetí

Informace o přijetí či nepřijetí ke studiu: na webových stránkách školy – www.ddzatec.cz - bude zveřejněna informace o přijetí či nepřijetí ke studiu.

V pozvánce k návštěvě školy bude uvedeno registrační číslo žáka.

Přihlášku na učební obor Provozní služby - denní forma naleznete zde:   Přihláška na SŠ

Seznam učebních pomůcek

Seznam učebních pomůcek potřebných ke studiu naleznete zde 

Školní stravování

Stravování pro žáky střední školy zajišťuje školní jídelna v Dětském domově v Žatci na adrese Pražská 808. Školní jídelna je od školy vzdálena 

v pěší vzdálenosti cca 6 min.

Podrobnější informace ke školnímu stravování naleznete zde výše stravného SŠ

Přihlášku ke školnímu stravování naleznete zde: přihláška ke stravování

 


Dokumenty a formuláře ke stažení

Všechny potřebně dokumenty a formuláře naleznete zde:      Dokumenty ke stažení