Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní a střední škola > Fotogalerie, třídní akce, co se u nás děje.... > Besedy s Městskou Policií Žatec

Ve škole se konají preventivní besedy ve spolupráci s Městskou policií Žatec

Naše škola si velmi váží bezpečnosti našich žáků, a proto naše výchovná poradkyně ve spolupráci s Městskou policií v Žatci zorganizovala sérii preventivních besed. Tyto besedy jsou zaměřené na širokou škálu témat, která jsou důležitá pro bezpečné a zodpovědné chování dětí a mládeže v dnešní společnosti.

Cílem těchto setkání je osvětlit nejrůznější rizika a nebezpečí, kterým se mohou žáci ve svém každodenním životě vystavit, a naučit je, jak těmto situacím čelit a jak se v nich chovat. Témata besed zahrnují internetovou bezpečnost, prevenci kriminality, základy první pomoci, nebezpečí spojená s konzumací alkoholu a drog a mnoho dalších.

Besedy jsou vedeny zkušenými příslušníky Městské policie Žatec, kteří dokážou téma podat srozumitelně a přístupně, a jsou podpořeny praktickými ukázkami a interaktivními cvičeními. Tato preventivní setkání považujeme za klíčovou součást vzdělávacího procesu. 

 Děkujeme Městské policii v Žatci za perfektní spolupráci :)

 žáci při besedě s MP Žatec na téma dopravní bezpečnost1jpg.jpg   žáci při besedě s MP Žatec na téma dopravní bezpečnost.jpg