Drobečková navigace

Úvod > Dětský domov > Archiv 2023 (Fotogalerie a akce dětského domova) > ROK 2024 > Návštěva modelky Veroniky Kašákové

Návštěva modelky Veroniky Kašákové

Dne 16.1.2023 na náš domov dorazila vzácná návštěva - modelka Veronika Kašáková.

Děti se na známou modelku velmi těšily a netrpělivě očekávaly její příjezd. Některé děti se již s paní Veronikou znaly z natáčení filmu „ Amerikánka“, tudíž proběhlo vřelé přivítání. Paní Veronika poutavým vyprávěním a promítáním fotografií přiblížila svůj dětský život před tím, než se dostala do DD ve Vysoké Peci, kde vyrůstala až do dospělosti. Dětem vyprávěla o svých láskách, problémech v domově a o své cestě k modelingu.

Na základě svých negativních zkušeností, které zažila po odchodu z DD, kdy sama měla velké problémy v běžném denním životě, např. s placením nájemného, složenek apod., se rozhodla založit Nadační fond Veroniky Kašákové. Tato organizace se zaměřuje na mladé lidi před odchodem z DD -  pomáhá jim na jejich cestě do reálného života.. Dobrovolnice jim  pomáhají orientovat se v běžných denních situacích a učí je tyto situace aktivně řešit.

Děti měly v rámci besedy s modelkou klást různé zvídavé otázky, na které se jim vždy dostalo upřímné odpovědi. Všichni společně prožili velmi příjemné odpoledne.

Na závěr paní Kašáková představila svoji knihu, kde svůj život popisuje.

 Venuše Schmidová

návštěva Veroniky Kašákové v dd.jpg